Zaregistruj se
v soutěži


Pochlub se nám svými mistrovskými kulinářskými lahůdkami!

Uvař a vyhraj
atraktivní ceny

TOP 6 kuchařů se utká v
Celonárodním Kulinářském
koleTOP 3 restaurace získají hodnotné výhry:

Mediální prostor dle výběru v hodnotě
20 000 Kč

Poukaz na cestování
pro svého šéfkuchaře v hodnotě
30 000 Kč, 15 000 Kč, 7 000 Kč

Zpracování osobních údajů pro účely soutěže PastaMania

1. Správcem osobních údajů je UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781.

2. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním do soutěže poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany objednatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, název, typ a adresa provozovny a soutěžní kód (a v případě odeslání odpovědi na výherní zprávu pak v rozsahu rozšířeném o adresu a telefonní číslo).

3. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

4. Právním titulem zpracování je účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu maximálně tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu objednatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

5. Doba zpracování je doba trvání doba trvání účelu, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži.

6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele a objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

8. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@eniva.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na objednatele na jeho adrese nebo na e-mailu infolinka@unilever.com. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

9. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně název operátora, město registrované provozovny a jméno šéfkuchaře v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 2 let od ukončení soutěže.

10. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Pamiętaj! Zgłaszając swoje danie do Konkursu, nie możesz jednocześnie głosować na nie w panelu Gościa.

Objev výhody

  • Vyhraj atraktivní ceny
  • Získej nové zákazníky
  • Propaguj svou restauraci
  • Získej titul autora nejlepších těstovin v České republice

Vyhlášení výsledků

Finále se uskuteční 12.10.2018 v kuchařském studiu UFS v Praze. Finále se zúčastní TOP 6 RESTAURACÍ, které získaly největší počet hlasů. Zástupci TOP 3 restaurací získají hodnotné ceny:

1. MÍSTO mediální prostor dle výběru pro restauraci v hodnotě 20 000 Kč a poukaz na cestování v hodnotě 30 000 Kč

2. MÍSTO mediální prostor dle výběru pro restauraci v hodnotě 20 000 Kč a poukaz na cestování v hodnotě 15 000 Kč

3. MÍSTO mediální prostor dle výběru pro restauraci v hodnotě 20 000 Kč a poukaz na cestování v hodnotě 7000 Kč

4.-6. MÍSTO poukaz na cestování v hodnotě 2000 Kč

Základna vědomostí

Výsledky vyhledávání

Nebyla nalezena žádná jídla

T
Zobrazit jídlo
hlasy: {{meal.votes_count}}

{{meal.name}}

{{meal.local.name}}

{{ shortDescription }}
Povolení cookies