Soutěž o ceny!

Každý týden získají
nejlepší 3 fotky ceny!

1 Zaregistruj se na
www.pastamania.cz
2 Navštiv restauraci,
která se účastní soutěže
a objednej si soutěžní jídlo
3 Hlasuj pro své oblíbené
těstoviny!
4 Do soutěže se zapojíš tak, že ke
svému hlasu přidáš i vlastní
fotku soutěžního pokrmu! *

Více informací najdeš v podmínkách soutěže.

Termín trvání soutěže: 13.08.2018 – 30.09.2018.

Můžeš hlasovat pouze jednou během 24 hodin.


* Na soutěžní fotografii nesmí být zachyceny / zobrazeny žádné fyzické osoby.

Zapoj se do soutěže
a vyhraj zajímavé ceny!


Ukaž všem lákavý snímek jídla s těstovinami a shrábni ceny!

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, abyste věděli, jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte také s Podmínkami používání těchto webových stránek.

Kliknutím na tlačítko níže udělujete správci společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

SLOSOVÁNÍ
KAŽDÝ TÝDEN

3 VÝHERCI = 3x POUKÁZKA
v hodnotě 500 Kč
voucher
Na konci soutěže velké slosování
o mobilní telefon iPhone X


Zpracování osobních údajů pro účely soutěže PastaMania

1. Správcem osobních údajů je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, jakožto pořadatel soutěže.

2. Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a v případě výhry i poštovní adresy a telefonu pro doručení výher dle níže uvedených podmínek.

3. Právním základem zpracování je souhlas s účastí v soutěži a jejími pravidly projevený registrací do soutěže prostřednictvím webových stránek www.pastamania. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. Více informací o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje, najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů ,který je umístěn na stránkách www.unilever.cz v zápatí.

5. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění organizace a vyhodnocení soutěže včetně doručení výher, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů při registraci do soutěže;
  • zasílání informativních e-mailů týkajících se organizace a vedení soutěže a dalších informativních e-mailů pro soutěžící;
  • zpracování osobních údajů pro účely jejich zveřejnění dle pravidel soutěže;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře, jejím předání a další související komunikace.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek soutěže a doručení výher. Po uplynutí této doby, budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly soutěže nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.

7. Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím správcem pověřeného zpracovatele - marketingové agentury, a to způsobem obvyklým pro zajišťování organizace soutěží. Správce pověřil zpracováním následujícího zpracovatele: MDA.pl - Interactive Agency, ul. Daleka 18, 60-124 Poznań, POLSKO a ENIVA s.r.o., Trojdílná 419/3, 150 00 Praha 5.

8. Soutěžící má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

9. Pro odvolání souhlasu či jiné uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může soutěžící obrátit na správce emailem zaslaným na adresu: info@eniva.cz. Soutěžící může taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

10. Soutěžící svojí účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a bydliště soutěžící a (pouze obec) v médiích (včetně internetu).

Výsledky vyhledávání

Nebyla nalezena žádná jídla

T
Zobrazit jídlo
hlasy: {{meal.votes_count}}

{{meal.name}}

{{meal.local.name}}

{{ shortDescription }}
Povolení cookies